Výstražné fólie

Rozměry výstražné fólie

Šířka foĺie nesmí být menší než 50mm a má být s přesahem na obou stranách od vnějších okrajů chráněného vedení.

Hloubka uložení výstražné fólie

Fólie se pokládají nejméně 200mm nad vrcholem technického vybavení při dodržení hloubky jejich uložení stanovené ČSN 73 6005 a příslušnými normami jednotlivých druhů podzemních vedení technického vybavení. Nejmenší hloubka výstražné fólie pod povrchem terénu je 200mm.

Barevné rozlišení výstražných fólií dle ČSN 73 6006

oranžová = sdělovací kabely

červená = silnoproudé kabely

modrá = železniční zabezpečovací sdělovací kabely

bílá = vodovodní potrubí

žlutá = plynové potrubí

zelená = teplovodní horkovodní rozvody

hnědá = dálkovody hořlavých kapalin

černá = dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů

šedá = potrubí stok kanalizačních přípojek 

Symptoms:
4
28
Table Gallery
12,72 €
15,39 € incl. VAT
7,92 €
9,58 € incl. VAT
9,96 €
12,05 € incl. VAT
24,08 €
29,14 € incl. VAT
12,72 €
15,39 € incl. VAT
12,72 €
15,39 € incl. VAT
12,72 €
15,39 € incl. VAT
11,60 €
14,04 € incl. VAT
12,72 €
15,39 € incl. VAT
12,72 €
15,39 € incl. VAT
12,72 €
15,39 € incl. VAT
12,72 €
15,39 € incl. VAT
13,08 €
15,83 € incl. VAT
14,20 €
17,18 € incl. VAT
27,72 €
33,54 € incl. VAT
4,24 €
5,13 € incl. VAT
4,24 €
5,13 € incl. VAT
4,24 €
5,13 € incl. VAT
Records 1 - 18 from 18
1