Výstražné fólie

Rozměry výstražné fólie

Šířka foĺie nesmí být menší než 50mm a má být s přesahem na obou stranách od vnějších okrajů chráněného vedení.

Hloubka uložení výstražné fólie

Fólie se pokládají nejméně 200mm nad vrcholem technického vybavení při dodržení hloubky jejich uložení stanovené ČSN 73 6005 a příslušnými normami jednotlivých druhů podzemních vedení technického vybavení. Nejmenší hloubka výstražné fólie pod povrchem terénu je 200mm.

Barevné rozlišení výstražných fólií dle ČSN 73 6006

oranžová = sdělovací kabely

červená = silnoproudé kabely

modrá = železniční zabezpečovací sdělovací kabely

bílá = vodovodní potrubí

žlutá = plynové potrubí

zelená = teplovodní horkovodní rozvody

hnědá = dálkovody hořlavých kapalin

černá = dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů

šedá = potrubí stok kanalizačních přípojek 

Príznaky:
5
40
Tabuľka Galéria
17,97 €
21,75 € s DPH
11,19 €
13,54 € s DPH
14,07 €
17,03 € s DPH
34,03 €
41,17 € s DPH
17,97 €
21,75 € s DPH
17,97 €
21,75 € s DPH
17,97 €
21,75 € s DPH
16,39 €
19,83 € s DPH
17,97 €
21,75 € s DPH
17,97 €
21,75 € s DPH
17,97 €
21,75 € s DPH
17,97 €
21,75 € s DPH
18,48 €
22,36 € s DPH
20,07 €
24,28 € s DPH
39,17 €
47,40 € s DPH
5,99 €
7,25 € s DPH
5,99 €
7,25 € s DPH
5,99 €
7,25 € s DPH
Záznamy 1 - 18 z 18
1