Výstražné fólie do výkopu a vytyčovací pásky

Rozměry výstražné fólie

Šířka foĺie nesmí být menší než 50mm a má být s přesahem na obou stranách od vnějších okrajů chráněného vedení.

Hloubka uložení výstražné fólie

Fólie se pokládají nejméně 200mm nad vrcholem technického vybavení při dodržení hloubky jejich uložení stanovené ČSN 73 6005 a příslušnými normami jednotlivých druhů podzemních vedení technického vybavení. Nejmenší hloubka výstražné fólie pod povrchem terénu je 200mm.

Barevné rozlišení výstražných fólií dle ČSN 73 6006

oranžová = sdělovací kabely

červená = silnoproudé kabely

modrá = železniční zabezpečovací sdělovací kabely

bílá = vodovodní potrubí

žlutá = plynové potrubí

zelená = teplovodní horkovodní rozvody

hnědá = dálkovody hořlavých kapalin

černá = dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů

šedá = potrubí stok kanalizačních přípojek 

Příznaky:
106
693
Tabulka Galerie
318 Kč
385 Kč s DPH
198 Kč
240 Kč s DPH
249 Kč
301 Kč s DPH
602 Kč
728 Kč s DPH
318 Kč
385 Kč s DPH
318 Kč
385 Kč s DPH
318 Kč
385 Kč s DPH
290 Kč
351 Kč s DPH
318 Kč
385 Kč s DPH
318 Kč
385 Kč s DPH
318 Kč
385 Kč s DPH
318 Kč
385 Kč s DPH
327 Kč
396 Kč s DPH
355 Kč
430 Kč s DPH
693 Kč
839 Kč s DPH
106 Kč
128 Kč s DPH
106 Kč
128 Kč s DPH
106 Kč
128 Kč s DPH
Záznamy 1 - 18 z 18
1