Výstražné fólie do výkopu a vytyčovací pásky

Rozměry výstražné fólie

Šířka foĺie nesmí být menší než 50mm a má být s přesahem na obou stranách od vnějších okrajů chráněného vedení.

Hloubka uložení výstražné fólie

Fólie se pokládají nejméně 200mm nad vrcholem technického vybavení při dodržení hloubky jejich uložení stanovené ČSN 73 6005 a příslušnými normami jednotlivých druhů podzemních vedení technického vybavení. Nejmenší hloubka výstražné fólie pod povrchem terénu je 200mm.

Barevné rozlišení výstražných fólií dle ČSN 73 6006

oranžová = sdělovací kabely

červená = silnoproudé kabely

modrá = železniční zabezpečovací sdělovací kabely

bílá = vodovodní potrubí

žlutá = plynové potrubí

zelená = teplovodní horkovodní rozvody

hnědá = dálkovody hořlavých kapalin

černá = dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů

šedá = potrubí stok kanalizačních přípojek 

Příznaky:
137
901
Tabulka Galerie
413 Kč
500 Kč s DPH
257 Kč
311 Kč s DPH
324 Kč
392 Kč s DPH
783 Kč
947 Kč s DPH
413 Kč
500 Kč s DPH
413 Kč
500 Kč s DPH
413 Kč
500 Kč s DPH
377 Kč
456 Kč s DPH
413 Kč
500 Kč s DPH
413 Kč
500 Kč s DPH
413 Kč
500 Kč s DPH
413 Kč
500 Kč s DPH
425 Kč
514 Kč s DPH
462 Kč
558 Kč s DPH
901 Kč
1 090 Kč s DPH
138 Kč
167 Kč s DPH
138 Kč
167 Kč s DPH
138 Kč
167 Kč s DPH
Záznamy 1 - 18 z 18
1