Stíněné rozvaděčové skříně

Stíněné rozvaděčové skříně

Kompletní sortiment rozvaděčových skříní včetně cen, rozměrů a popisů.

Směrnice o elektromagnetické snášenlivosti nabyla platnosti po celé Evropě 1. ledna 1996. Elektronické přístroje musí být díky vestavbě chráněny proti poruchovému elektromagnetickému záření a na ostatních přístrojích a zařízeních nesmí být způsobeny škody na funkčnosti. Přístroje vyhovující EG směrnicím budou sjednoceny pod označením CE.
V souvislosti se skříňkami jak materiály a konstrukce, tak i odpovídající otvory a kabelové přívody vedle samotné montáže potlačují vznik poruch. Samostatné skříňky nemohou účinně zabránit poruchovému záření, proto žádné prázdné skříňky nemohou elektromagnetickou snášenlivost potvrdit. Avšak skříňky díky výběru vhodných materiálů a rozhodnutí dodatečných opatření přispívají k ochraně proti poruchovému záření.

Kovy jako stínící materiál:
Hliníkové skříňky konstrukční řady ZAG a zejména elektronická skříňka ECA a ETS dosahují se standardním vybavením vysoké ochrany proti poruchovému záření. Přestože jsou především dražším řešením v porovnání se skříňkami z umělé hmoty, můžete se zřeknout ve většině případů dodatečných a nákladných opatření pro vylepšení stínícího výkonu. Přesto lze zlepšení stínícího tlumení dosáhnout použitím elektrického vodivého těsnění mezi krytem a spodní částí. K tomuto účelu bude vnitřní oblast skříňky a těsnící plocha provedena v nelakované formě a tedy pouze vnější oblast bude pokryta vypalovacím lakem jako ochrana proti korozi. Ty s povlakem mědi a stříbra zastávající silikonové těsnění vytváří vodivý kontakt mezi stavebními částmi skříňky. Konstrukční celek, násuvný kontakt a kabelové příslušenství mohou být spojeny k nelakovaným vnitřním širokým stranám „skříňkovou hmotou“.

Umělá hmota jako stínící materiál:
Umělohmotné skříňky konstrukční řady ZP a BPG jsou především vhodné pro zredukování poruchového záření. Pokud z důvodů nepatrné váhy v porovnání s hliníkem nebo jiných důvodů budou použity umělohmotné skříňky, je třeba učinit dodatečné opatření pro stínění. Obvyklé je vnitřní propařování hliníkem, což je však nákladnější opatření k zakrytí skříňky a kvůli vysokým pořizovacím nákladům se to stává hospodárné pouze u velkých sérií. Při malých a středních sériích je vhodný vnitřní nános antikorozním lakem s mědí a zinkovým nátěrem v elektrickém oblouku (způsob nanášení-stříkání). Je možné dodatečné vytvoření vodivého kontaktu mezi krytem a spodní částí pokovováním těsnění.

            

+420 596 828 663
+420 777 885 111
obchod@foxel.cz

Katalog


Firma
IČO
DIČ
Vaše jméno
Telefon
E-mail
Fakturační adresa
Doručovací adresa
   Všeobecné prodejní podmínky
Dopravné 120 Kč, u objednávek nad 5000 Kč zdarma.